Koučink osobního rozvoje

Efektivní metoda práce s lidmi, která se zaměřuje především na budoucnost. Pomáhá se zorientovat v životě, stanovit si cíle, priority a hodnoty. Na rozdíl od některých psychologických směrů se nezaměřuje na minulost, ale posouvá vpřed. Rozvíjí schopnost kreativním způsobem hledat řešení a napomáhá vidět vývoj situace pozitivně. Kouč neradí, ale vede a podporuje klienta k tomu, aby si řešení své situace našel sám. Sezení je založeno na rovném vztahu mezi koučem a koučovaným.

Koučink je oproti poradenství skvělý v tom, že mnohem více aktivizuje člověka k tomu, aby dosáhl svého cíle, nebo vyřešil své problémy. Díky různým používaným technikám se odstraňuje syndrom oběti (okolností, vztahů, špatné finanční situace...) a nastavuje se zodpovědnost za náš vlastní život. Je to velmi osvobozující stav, i když pro někoho je ze začátku těžké vystoupit z na první pohled pohodlného obětního postoje. Koučink ukazuje, jak kreativním způsobem přemýšlet o způsobech řešení a jak překonávat překážky na cestě za svým cílem