Neurolingvistické programování (NLP)

Neurolingvistické programování (NLP) je souborem postupů a metod, kterými je možné měnit naše návyky, zlepšovat komunikaci s ostatními i sami sebou a poznat strategie, kterými se řídíme v různých životních situacích.

"NLP se zabývá zkoumáním našeho myšlení, chování a vzorců jazyka, a to s cílem vytvořit si strategii pro všechno, co děláme: rozhodování, utváření vztahů, rozjezd podnikání, koučování týmu, inspirování a motivování jiných lidí, dosažení rovnováhy v našem životě, každodenní jednání s druhými lidmi (i se sebou samými) a především - osvojování schopnosti učit se.

S pomocí NLP můžeme proniknout nejenom k vědomým, ale zejména k nevědomým prvkům naší mysli, a můžeme tak poznat, jak děláme to, co děláme. To nám umožňuje dělat to, co skutečně dělat chceme a dosáhnout toho, co si zasloužíme"

Sue Knight - NLP v praxi (str. 12)

Během sezení se naučíte techniky využitelné pro další práci na vašem záměru. Zároveň vás mohu provést hlubšími, relaxačními a sebepoznávacími technikami, kdy si sami odpovíte na otázky, na které při stavu plného vědomí neznáte odpověď.