Ženský poradní kruh

Ženský kruh je prostorem, kde se mohou účastnice svěřit se svými sny, těžkostmi i nerozhodností. Je založený na otevřenosti, důvěře, blízkosti. Vzájemným sdílením lze díky pobývání a debatování v ženském kruhu získat nové, nečekané vhledy do své situace, inspiraci ze zkušeností ostatních a podporu od žen v kruhu. Otevírají se jiné možnosti, než např. při individuálních konzultacích u kouče, terapeuta, šamana.

Poradní kruh (anglicky council) je metoda, která učí otevřené komunikaci, autentickému sdílení a společnému rozhodování. Směřuje k utišení vnitřního monologu, napojení a vcítění se do ostatních účastníků kruhu, učí nás neočekávat a nehodnotit. Technika vychází z tradic původních obyvatel Ameriky, ale podobné poradní kruhy lze vystopovat v mnoha kulturách po celém světě.

Ženský poradní kruh propojuje skvělé věci z výše napsaného. Vytváří prostor pro sdílení, ale zároveň učí komunikaci, vnitřnímu ztišení a naslouchání. Určitému řádu napomáhá v poradním kruhu tzv. mluvící předmět - kámen, chřestidlo, míček - který si účastnice kruhu podávají a vždy mluví pouze ten, který předmět drží v ruce.

O poradní kruh jsem se začala zajímat před pár lety jako formu komunikace a práce se skupinou. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že se v poradním kruhu podává mluvící předmět! Přesně tohle jsme totiž dělali na táboře, kam jsme jezdili jako děti, byl na tři týdny, na zelené louce, spaní v tee-pee a v indiánském duchu. Ještě po 25 letech to ve mně zanechalo silný zážitek v tom smyslu, že dynamika kruhu a "mluvícího dřívka" umožní úplně jinak mluvit, přemýšlet i naslouchat.

Proto jsem se rozhodla tyto dva prostory propojit a nabídnout ženám Ženský poradní kruh. Jedná se o jednoduchý ženský kruh s pravidly poradního kruhu, bez složitých rituálů a dalších příkras. V pruhu lze debatovat a sdílet předem určená témata nebo se věnovat aktuálnímu tématu některé z účastnic. Kruh je určen pro 8 - 10 žen, v délce trvání 2 hodiny. Je výhodné kruh navštěvovat pravidelně, nebo si případně domluvit účast "na zkoušku", zda vám bude tato forma vyhovovat. Aktuální termíny kruhu sledujte v sekci Akce a na FB stránce