Ženský poradní kruh

Poradní kruh (anglicky council) je metoda, která učí otevřené komunikaci, autentickému sdílení a společnému rozhodování. Směřuje k utišení vnitřního monologu, napojení a vcítění se do ostatních účastníků kruhu, učí nás neočekávat a nehodnotit. Technika vychází z tradic původních obyvatel Ameriky, ale podobné poradní kruhy lze vystopovat v mnoha kulturách po celém světě.

Vytváří prostor pro sdílení, ale zároveň učí komunikaci, vnitřnímu ztišení a naslouchání. Určitému řádu napomáhá v poradním kruhu tzv. mluvící předmět - kámen, chřestidlo, míček - který si účastníci kruhu podávají a vždy mluví pouze ten, který předmět drží v ruce.

Ženský poradní kruh propojuje skvělé věci z výše napsaného. Vytváří prostor pro sdílení, ale zároveň učí komunikaci, vnitřnímu ztišení a naslouchání. Určitému řádu napomáhá v poradním kruhu tzv. mluvící předmět - kámen, chřestidlo, míček - který si účastnice kruhu podávají a vždy mluví pouze ten, který předmět drží v ruce.  


V kruhu lze debatovat a sdílet předem určená témata nebo se věnovat aktuálnímu tématu některé z účastnic. Kruh je určen pro 8 - 10 žen, v délce trvání 2 hodiny. Je výhodné kruh navštěvovat pravidelně, nebo si případně domluvit účast "na zkoušku", zda vám bude tato forma vyhovovat. Aktuální termíny kruhu sledujte v sekci Akce a na FB stránce