Autonomní komplex aneb Oidipus to nepochopil

05.09.2022

Během našeho života se odehrávají více méně pořád ty stejné scénáře, jaké zažívaly stovky generací před námi. Kulisy se mění, ale lidské povahy, pocity a strategie zůstávají stejné. Když se podíváte na staré řecké tragédie nebo Shakespearovy hry, zřejmě v nich najdete odraz života někoho z vašeho okolí, z rodiny nebo vás samotných.

Na jevišti světa předvádíme stále ty samé scény a málokdo se z nich do budoucna poučí. V mnohovrstevnatém mýtu o Oidipovi se hlavní hrdina nevyhne věštbě o tom, že zabije svého otce a vezme si svou matku za ženu. Delfská věštkyně Pýthia však byla známá nejednoznačností svých předpovědí. Spíše to vypadá, že měla na mysli činy na archetypální úrovni, tak, aby pomohly Oidipovi v rozvoji jeho osobnosti. Budoucí mladý král však bohužel předpověď naplnil v realitě a tím si přivodil další nepříjemnosti.

Jak píše Erel Shalit, u dětí je třeba "zabít" archetypickou úroveň situací, např. když jim vysvětlíme, že jejich ošklivý sen byl jen noční můrou, není skutečný. Incest v matriarchálních společnostech byl velmi žádoucí, nejednalo se však o splynutí se skutečnou matkou, ale o vztah k božské prvobytné matce, ke své ženské části.

Někdy se však vlivem okolností, výchovy, traumatických zkušeností stane, že nás archetypální situace ovládnou, my je neumíme odlišit od skutečného života a pak je můžeme začít odehrávat v naší realitě. Mluvíme o autonomním komplexu, který nás začne ovládat - v tomto případě poměrně známý "Oidipův komplex":

"Je-li však komplex autonomní a nepropojený, útočí na ego a na osobní rovinu. Odehrává se navenek. Skutečný otec je odmítnut, zabit, anebo naopak, nekriticky obdivován a sexualizován. K matce vzniká nadměrná citová vazba, anebo je matka v panice opuštěna. Dojde k incestu a k vraždě, tak jako v případě Oidipa. Oidipus nemá v úmyslu zabít svého otce Láia ani oženit se s matkou Iokastou. Ve skutečnosti se snaží uniknout osudu, utíká pryč od archetypického k osobnímu. Avšak bez přiměřeného vztahu k egu nemůže autonomní komplex vést dialog s vlastním archetypickým jádrem, které poskytlo komplexu jeho význam.

Za zdravých okolností umožňuje komplex proměnu; například na místě spáleného domu vyroste strom a z pukliny v zemském povrchu vylétne pták. Autonomní komplex nenese žádný transformativní náboj, ale je spíše nutkavý a překážející."

Jednou z možností, jak přijít na to, že ve svých životech stále dokola odehráváme archetypální příběh a ovládá nás komplex, který si žije vlastním životem, je poslouchat, číst si a studovat klasické příběhy. Ať už se jedná o pohádky, různé mýty nebo zmíněné řecké a Shakespearovy hry. Při vnímání těchto příběhů se může začít uvnitř nás něco měnit, aniž si toho zprvu všimneme, aniž by nám kdokoliv zvenčí něco říkal - což bychom samozřejmě neposlouchali. Mně v poslední době příběhy velmi pomáhají pochopit různé životní situace a často v nich nacházím i řešení. Příběh o králi Oidipovi není výjimkou.

Citace: Erel Shalit - Komplexy. Archetypy, které v nás ožívají

Art: Logan Marshall - Oidipus a Sfinga (1914)