Blog

Když jsem byla mladší, jeden z mých největších strachů byl strach z utrpení. Že mě někdo unese a bude mučit. A já budu slabá a nebudu s tím moct nic dělat, protože přeci budu zbavená svobody a odříznutá od jakékoliv vnější pomoci.

V poslední době se při sezeních s klienty stále více přesouváme k práci s vizualizacemi a imaginací. Techniky jsou většinou napůl řízené, velká část je na představivosti klienta. A je zajímavé sledovat, jak i v lehkém tranzu se zavřenýma očima a imaginování v bezpečném prostředí se někdy obáváme, že to, co si představujeme nebo k nám přichází, je...

Během našeho života se odehrávají více méně pořád ty stejné scénáře, jaké zažívaly stovky generací před námi. Kulisy se mění, ale lidské povahy, pocity a strategie zůstávají stejné. Když se podíváte na staré řecké tragédie nebo Shakespearovy hry, zřejmě v nich najdete odraz života někoho z vašeho okolí, z rodiny nebo vás samotných.

Když jsem nastupovala na vysokou školu, měla jsem průměrně široké povědomí o tom, co je svět, co je život a co všechno se v něm děje. Při studiu antropologie se pro mě otevřel obrovský prostor, kde člověk zjišťuje, že zvyklosti, podmínky a vztahy, ve kterých žije, jsou jen jednou z mnoha variant toho, jak žijí ostatní obyvatelé planety. Nejen v...