Blog

Koučování je v základním smyslu o tom, že si stanovím cíl, prozkoumám své současné možnosti, nastavím možná řešení a jednotlivé kroky, které vedou k cíli a určím si, jak získám zpětnou vazbu, která mi řekne, zda jsem cíle dosáhl. A v určitých oblastech, jako třeba ve sportu nebo plánování kariéry, je možné tenhle model udržet.

Při zásadních rozhodováních nebo v nejasných chvílích se lidé v minulosti většinou uchylovali k tomu, aby jim bůh/prozřetelnost/Velký duch dal znamení, co mají dělat nebo zda je jejich postup správný. Používali k tomu sledování letu ptáků a jiných případných jevů, pracovali s různými druhy věštících předmětů, modlili se u soch bohů a svatých a...

Když jsem byla mladší, jeden z mých největších strachů byl strach z utrpení. Že mě někdo unese a bude mučit. A já budu slabá a nebudu s tím moct nic dělat, protože přeci budu zbavená svobody a odříznutá od jakékoliv vnější pomoci.

Abychom porozuměli, co se děje v našem životě a případně nalezli i návod, jak nastalou situaci vyřešit, mohou nám pomoct příběhy. Úplně stejně, jako malé děti mohou skrze vyprávění pohádek prožívat různé vztahy a situace, můžeme i my hledat v mýtech útěchu, podobnosti s naším životním příběhem a možnosti, jak jít dál.

V poslední době se při sezeních s klienty stále více přesouváme k práci s vizualizacemi a imaginací. Techniky jsou většinou napůl řízené, velká část je na představivosti klienta. A je zajímavé sledovat, jak i v lehkém tranzu se zavřenýma očima a imaginování v bezpečném prostředí se někdy obáváme, že to, co si představujeme nebo k nám přichází, je...

Během našeho života se odehrávají více méně pořád ty stejné scénáře, jaké zažívaly stovky generací před námi. Kulisy se mění, ale lidské povahy, pocity a strategie zůstávají stejné. Když se podíváte na staré řecké tragédie nebo Shakespearovy hry, zřejmě v nich najdete odraz života někoho z vašeho okolí, z rodiny nebo vás samotných.

Když jsem nastupovala na vysokou školu, měla jsem průměrně široké povědomí o tom, co je svět, co je život a co všechno se v něm děje. Při studiu antropologie se pro mě otevřel obrovský prostor, kde člověk zjišťuje, že zvyklosti, podmínky a vztahy, ve kterých žije, jsou jen jednou z mnoha variant toho, jak žijí ostatní obyvatelé planety....

Šibal/trickster/šašek se objevuje v kulturách po celém světě a svými šprýmy, lehkou "zlomyslností", popichováním a obracením věcí naruby nás nutí vystoupit ze zajetých kolejí, povzbuzuje naši vitální energii, tvořivost, boří naše nabubřelé Ego. Pohybuje se na hranici, poskytuje prostor pro porušení pravidel a tabu. Dělá si legraci z bohů, králů i...