Koučink a hloubky duše

03.10.2023

Koučování je v základním smyslu o tom, že si stanovím cíl, prozkoumám své současné možnosti, nastavím možná řešení a jednotlivé kroky, které vedou k cíli a určím si, jak získám zpětnou vazbu, která mi řekne, zda jsem cíle dosáhl. A v určitých oblastech, jako třeba ve sportu nebo plánování kariéry, je možné tenhle model udržet.

Obecně jsme však lidé často mnohovrstevnatí, kteří nekráčejí životem po rovné cestě, ale pěšinou, která se kroutí, zatáčí, někdy se vrací zpět a někdy zakopneme a na čas spadneme do hluboké díry. Navíc nás cestou sužují pochybnosti a strachy, jestli jdeme dobře a co by řekli ostatní, že jsme si vybrali právě tuhle trasu. A někdy si jen sedneme na zem v tmavém lese, obejmeme rukama kolena a pláčeme, že už nemůžeme dál. 

V posledních letech se na mě obrací klienti, kteří nemají jasnou zakázku. Přicházejí, protože jsou vyhořelí, mají záchvaty úzkosti, deprese, mají pocit, že jim nikdo nerozumí, mají strach z budoucnosti nebo je tíží minulost. Tam, kde klasické postupy nestačí, doplňujeme sezení o vyprávění příběhů, imaginativní techniky, které obcházejí racionální mysl a dovolí nahlédnout do nevědomí, využíváme pohyb a rozpuštění bolestí a emocí. Respekt, empatie, humor a nadšení z pokroků je nedílnou součástí našich setkání. 

Díky, že můžu pomáhat růst a radovat se, i já sama tím rostu a mám radost z rozmanitosti a pestrosti lidských příběhů.  

Rádi byste se vydali na jasnější cestu? Dejte mi vědět tady:-)