Poradní kruhy

Poradní kruh je metoda, která učí otevřené komunikaci, autentickému sdílení a společnému rozhodování. Směřuje k utišení vnitřního monologu, napojení a vcítění se do ostatních účastníků kruhu, učí nás neočekávat a nehodnotit. Určitému řádu napomáhá v poradním kruhu tzv. mluvící předmět - kámen, chřestidlo, míček - který si účastnice kruhu podávají a vždy mluví pouze ten, který předmět drží v ruce. Technika vychází z tradic původních obyvatel Ameriky, ale podobné poradní kruhy lze vystopovat v mnoha kulturách po celém světě.

Poradní kruh je možné využít ve školách, v zaměstnání, při řešení problému ve skupině, v rodině, je možné ho využít jako prostor pro brainstorming nebo jako bezpečné prostředí pro sdílení při náročných životních situacích

Více o poradním kruhu si můžete přečíst v článku

Pokud si chcete dynamiku kruhu vyzkoušet, můžete se připojit do pravidelných Ženských poradních kruhů, případně si objednat individuální kruh podle potřeb vaší skupiny. 

"Zapojení se do poradního kruhu nás učí vzdát se svých osobních očekávání a být plně vnímaví vůči ostatním. Tato praxe pomáhá rozvíjet soucitnou odpověď a je trvalým zdrojem moudrosti. Soucítění vniká přirozeně, když nasloucháme s respektem a vyjadřujeme upřímně a s otevřeným srdcem, ať už je to slovy, písní, pohybem nebo tichem. Moudrost vyplývá z celosti kruhu a projevuje se jako "pravda poradního kruhu". Vyjádření této pravdy může přijít od kteréhokoliv účastníka kruhu i prostřednictvím ticha. Naslouchání hlasu kruhu nás učí, že moudrost poradního kruhu je větší, než součet individuálního vědění všech jeho členů." 

J. Zimmerman a V. Coyleová: Cesta poradního kruhu