Poradní kruhy

Poradní kruh je metoda, která učí otevřené komunikaci, autentickému sdílení a společnému rozhodování. Směřuje k utišení vnitřního monologu, napojení a vcítění se do ostatních účastníků kruhu, učí nás neočekávat a nehodnotit. Určitému řádu napomáhá v poradním kruhu tzv. mluvící předmět - kámen, chřestidlo, míček - který si účastnice kruhu podávají a vždy mluví pouze ten, který předmět drží v ruce. Technika vychází z tradic původních obyvatel Ameriky, ale podobné poradní kruhy lze vystopovat v mnoha kulturách po celém světě.

Poradní kruh je možné využít ve školách, v zaměstnání, při řešení problému ve skupině, v rodině, je možné ho využít jako prostor pro brainstorming nebo jako bezpečné prostředí pro sdílení při náročných životních situacích

Více o poradním kruhu si můžete přečíst v článku

Pokud si chcete dynamiku kruhu vyzkoušet, můžete se připojit do pravidelných Ženských poradních kruhů, případně si objednat individuální kruh podle potřeb vaší skupiny. O poradních kruzích mluvím i v podcastu Tekutá krajina.

"Zapojení se do poradního kruhu nás učí vzdát se svých osobních očekávání a být plně vnímaví vůči ostatním. Tato praxe pomáhá rozvíjet soucitnou odpověď a je trvalým zdrojem moudrosti. Soucítění vniká přirozeně, když nasloucháme s respektem a vyjadřujeme upřímně a s otevřeným srdcem, ať už je to slovy, písní, pohybem nebo tichem. Moudrost vyplývá z celosti kruhu a projevuje se jako "pravda poradního kruhu". Vyjádření této pravdy může přijít od kteréhokoliv účastníka kruhu i prostřednictvím ticha. Naslouchání hlasu kruhu nás učí, že moudrost poradního kruhu je větší, než součet individuálního vědění všech jeho členů." 

J. Zimmerman a V. Coyleová: Cesta poradního kruhu