Poradní kruhy

Poradní kruh je metoda, která učí otevřené komunikaci, autentickému sdílení a společnému rozhodování. Směřuje k utišení vnitřního monologu, napojení a vcítění se do ostatních účastníků kruhu, učí nás neočekávat a nehodnotit. Určitému řádu napomáhá v poradním kruhu tzv. mluvící předmět - kámen, chřestidlo, míček - který si účastníci kruhu podávají a vždy mluví pouze ten, který předmět drží v ruce. Technika vychází z tradic původních obyvatel Ameriky, ale podobné poradní kruhy lze vystopovat v mnoha kulturách po celém světě.

Poradní kruh je možné využít ve školách, v zaměstnání, při řešení problému ve skupině, v rodině, je možné ho využít jako prostor pro brainstorming nebo jako bezpečné prostředí pro sdílení při náročných životních situacích

Více o poradním kruhu si můžete přečíst v článku

Ženský poradní kruh

Ženský poradní kruh propojuje skvělé věci z výše napsaného. Vytváří prostor pro sdílení, ale zároveň učí komunikaci, vnitřnímu ztišení a naslouchání. 

V kruhu lze debatovat a sdílet předem určená témata nebo se věnovat aktuálnímu tématu některé z účastnic. Kruh je určen pro 8 - 10 žen, v délce trvání 2 hodiny. Je výhodné kruh navštěvovat pravidelně, nebo si případně domluvit účast "na zkoušku", zda vám bude tato forma vyhovovat.

Jak se dostat na kruh?

Aktuálně vypsané termíny poradních kruhů najdete na úvodní straně.

Pro objednání na konkrétní termín nebo objednání kruhu na míru mi napište: 


Kolik to stojí?

Základní poradní kruh v délce 2 hodin - 300 Kč/ účastník (poradní kruh se koná při minimální účasti 4 lidí)

Poradní kruh na míru podle potřeb vaší skupiny - dle dohody a počtu účastníků. 


Cesta poradního kruhu

"Zapojení se do poradního kruhu nás učí vzdát se svých osobních očekávání a být plně vnímaví vůči ostatním. Tato praxe pomáhá rozvíjet soucitnou odpověď a je trvalým zdrojem moudrosti. Soucítění vniká přirozeně, když nasloucháme s respektem a vyjadřujeme upřímně a s otevřeným srdcem, ať už je to slovy, písní, pohybem nebo tichem. Moudrost vyplývá z celosti kruhu a projevuje se jako "pravda poradního kruhu". Vyjádření této pravdy může přijít od kteréhokoliv účastníka kruhu i prostřednictvím ticha. Naslouchání hlasu kruhu nás učí, že moudrost poradního kruhu je větší, než součet individuálního vědění všech jeho členů." 

J. Zimmerman a V. Coyleová: Cesta poradního kruhu