Poradní kruh – rozvoj komunikace a naslouchání

28.02.2020

Při komunikaci ve skupině jsme každý jiný. Záleží na tom, zda se nalézáme v kruhu přátel, rodiny, máme mluvit na pracovní schůzce nebo na konferenci. Někteří nemají problém hovořit, ale je pro ně zatěžko nemluvit a opravdu poslouchat, co říkají ostatní. Pro druhé je zase obtížné mluvit před ostatními, domnívají se, že jejich sdělení je nezajímavé a veřejný projev jim způsobuje až fyzické obtíže.

Napravení těchto "nedostatků" v komunikaci je možné trénovat specifickou skupinovou metodou, která je jednoduchá a velmi účinná zároveň. Seznamte se s poradním kruhem (anglicky council) - metodou, která učí otevřené komunikaci, autentickému sdílení a společnému rozhodování. Směřuje k utišení vnitřního monologu, napojení a vcítění se do ostatních účastníků kruhu, učí nás neočekávat a nehodnotit. Určitému řádu napomáhá v poradním kruhu tzv. mluvící předmět - kámen, chřestidlo, míček - který si účastnice kruhu podávají a vždy mluví pouze ten, který předmět drží v ruce. Technika vychází z tradic původních obyvatel Ameriky, ale podobné poradní kruhy lze vystopovat v mnoha kulturách po celém světě.


O poradní kruh jsem se začala zajímat před pár lety jako formu komunikace a práce se skupinou. Jaké bylo moje překvapení, když jsem zjistila, že se v poradním kruhu podává mluvící předmět! Přesně tohle jsme totiž dělali na táboře, kam jsme jezdili jako děti, byl na tři týdny, na zelené louce, spaní v tee-pee a v indiánském duchu. Ještě po 25 letech to ve mně zanechalo silný zážitek v tom smyslu, že dynamika kruhu a "mluvícího dřívka" umožní úplně jinak mluvit, přemýšlet i naslouchat.

Pokud si vás tato metoda zaujala a chtěli byste si účinky kruhu vyzkoušet, přidejte se k pravidelnému Ženskému poradnímu kruhu, nebo si domluvte individuální poradní kruh pro svou skupinu. V rámci kruhu je možné probrat stanovené téma, nebo těžkosti jednotlivých účastníků, jak vyplynou při sezení.

Budu se na vás těšit!

Tereza

Napsáno pro Klub Donna

Použitý zdroj: Jack Zimmerman, Virginia Coyleová: Cesta poradního kruhu. Umění otevřené komunikace. Vydavatelství Dharma Gaia 2016, 1. vydání