BÝT VŠEMI POSTAVAMI V PŘÍBĚHU

06.12.2022

Abychom porozuměli, co se děje v našem životě a případně nalezli i návod, jak nastalou situaci vyřešit, mohou nám pomoct příběhy. Úplně stejně, jako malé děti mohou skrze vyprávění pohádek prožívat různé vztahy a situace, můžeme i my hledat v mýtech útěchu, podobnosti s naším životním příběhem a možnosti, jak jít dál.

James Hillman vřele doporučuje terapeutické působení mýtů na naši duši, upozorňuje však, že bychom si neměli v příběhu vybírat pouze jednu postavu a s ní se ztotožnit. Léčivé je naopak postupně vstoupit do všech aktérů a prožít příběh z různých úhlů a pohledů, jinak hrozí, že sami sebe budeme chápat jako "ty dobré" a ostatní okolo nás označíme jako "ty špatné".

"Dopouští se omylu ega tím, že bere každé archetypální téma a vztahuje je k egu. Upadáme do ztotožnění s jednou z postav příběhu: Já se stávám Diem podvádějícím svou manželku; Saturnem požírajícím své děti; Hermem, který okrádá svého bratra. To však popírá, že přiléhavý je celý mýtus a všechny jeho mytické postavy jsou relevantní: když podvádím, jsem rovněž podváděný; jsem pohlcený; jsem okradený. A to platí o všech ostatních zápletkách těchto příběhů. Je egoistické poznat se v jedné části příběhu a obsadit se jen do jedné z rolí.

Mnohem důležitější než přehnaně zjednodušené a nestoudné seberozpoznávání pomocí mýtů je zakoušení jejich působení intrapsychicky v našich fantaziích a potom skrze ně v ideách, systémech idejí, pociťování hodnot, morálních soudech a základním stylu vědomí. Zde jsou méně zjevné, protože charakterizují pojetí vědomí samého podle archetypálních perspektiv; je takřka nemožné vidět nástroj, jímž hledíme.

Nicméně naše pojetí vědomí se může odvozovat ze světla a formy Apollónovy vůle a záměru Herkula, pořádající jednoty starce, společného splývání Dionýsa. Pokud kterýkoli z těchto postojů přijme ego jako svou identitu a prohlásí je za definující charakteristiku vědomí, potom je tendence chápat ostatní archetypální styly jako patologické."

Citace: James Hillman - Nová vize psychologie

Art: John William Waterhouse - Psyché otvírá zlatou skříňku

Na sezení se můžete objednat zde