PROCHÁZKOU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A ZVÝŠENÍ KREATIVITY

18.10.2020

Asi každý bude souhlasit, že pokud máme za sebou těžký den, řešíme nějaký problém nebo jsme psychicky unaveni, procházka na čerstvém vzduchu nám většinou pomůže. Ale proč tomu tak konkrétně je?

O prospěšnosti chůze ke zklidnění mysli a duše a podpoře kreativity mluví jedno z odvětví tzv. bilaterální terapie, která za pomocí různých technik propojuje pravou a levou mozkovou hemisféru. Prvním, kdo začal využívat tuto terapii, byl rakouský lékař Franz Anton Mesner na konci 18. století, který léčil lidi s traumaty. Základ terapie spočíval v technice kmitání dvou prstů před pacientovým obličejem, kdy pacient sledoval prsty pohybem očí. Podobnou terapii využíval ve svých začátcích i Sigmund Freud a v současné době se bilaterální terapii věnuje např. EFT. Díky těmto terapeutickým technikám se vytváří organické propojení funkce "myšlení", které vykonává levá mozková hemisféra, s funkcí "cítění", kterou má na starosti pravá mozková hemisféra a mozkový kmen. Nejjednodušší a nejčistší formou je prostá chůze s prováděním jednoduchého mentálního cvičení.

Ve skvělé knize "I blues se dá rozchodit" od Thoma Hartmanna je popsáno více technik, jak pomocí chůze a vizualizace zbavit svou mysl nutkavých nepříjemných vzpomínek, které nám ztrpčují život, i když událost, která je zapříčinila, je už dávno za námi. Jedna z náročnějších, která propojuje techniku z NLP neboli Neurolingvistického programování s chůzí, ukazuje, jak během chůze vyvolat vzpomínku a postupně ji nechat blednout až zmizí a s ní i emocionální náboj. Tato technika však vyžaduje trochu více praxe.

Při procházce však můžete i povzbudit svou kreativitu k řešení nějakého problému či zadání, s kterým si nevíte rady. Kreativita a řešení problémů jsou z hlediska psychologie velmi podobné procesy. Obě aktivity kombinují lineární přístup - jak se dostat z bodu A do bodu B - s náhodným přístupem ke vzpomínkám a nápadům, které se zdají, že spolu nesouvisí. Všechny zdroje máme k dispozici a při chůzi jsme schopni vyvinou tvůrčí snahu problém vyřešit. Jak na to?

Varianta A) Vybrat si úkol/problém a během chůze se k tomuto problému opakovaně vracet a zároveň nechat mysl v intervalech mezi těmito mentálními připomínkami volně bloumat. Nechat mysl nahodile cestovat, ale zároveň směřovat k řešení problému, když si na něj vzpomeneme. 

nebo

Varianta B) Požádat kreativní část naší osobnosti, zda by se s námi vydala na procházku a pomohla nám spatřit nová, kreativní řešení. Než vyjdete na procházku, zeptejte se sami sebe: "Je právě tady a teď, zde, v mém nitru nějaká kreativní síla?" Ve většině případů dostanete kladnou odpověď a když ji požádáte o pomoc, bude souhlasit:-)Já jsem se přistihla, že tímto způsobem vymýšlím důležité věty v mých článcích, kolem kterým článek pak stavím. Musím pak rychle domů, abych si věty zapsala.

Pokud byste chtěli vyzkoušet bilaterální terapii při chůzi s průvodcem, jsem vám k dispozici!

Kreativní podzimní procházení přeje

Tereza

Použitý zdroj: Hartmann, Thom: I blues se dá rozchodit. Pragma 2008