Trickster jako průvodce z deprese

07.07.2022

Šibal/trickster/šašek se objevuje v kulturách po celém světě a svými šprýmy, lehkou "zlomyslností", popichováním a obracením věcí naruby nás nutí vystoupit ze zajetých kolejí, povzbuzuje naši vitální energii, tvořivost, boří naše nabubřelé Ego. Pohybuje se na hranici, poskytuje prostor pro porušení pravidel a tabu. Dělá si legraci z bohů, králů i nás samých. Vystupuje i jako vynálezce a zručný kutil. Jeho představiteli jsou řecký bůh Hermés (římský Merkur), polynéský Maui, šibal u indiánských kmenů severní Ameriky, severský bůh Loki nebo šašek na královských dvorech. 

Když jsem před pár lety začala navštěvovat jeden ženský kruh, můj záměr byl jasný - chtěla jsem najít svou vnitřní ženu. Nějakou dobu předtím jsem se konečně jakž takž dostala z poměrně dlouhých depresivních stavů, do kterých jsem upadla po narození dětí. Jednoho dne nám žena, která kruh vedla, oznámila, že dnes se pokusíme naladit na svého vnitřního muže. Řekla jsem si: OK, sice jsem chtěla hledat ženu, ale dobře, zkusím to...

Při vizualizaci se však stalo něco zajímavého. Nejen, že se mi podařilo vnitřního muže "uvidět", ale zajímavé byly hlavně jeho vlastnosti. Objevil se mi jako chlapík, co má smysl pro humor a je manuálně zručný. A já jsem si uvědomila, že to je přesně to, co mi pomohlo na cestě z hlubin - nebrat se občas vážně, zjistit, že není všechno přímočaré a černobílé a že sílu k uzdravení máme sami v sobě, pokud k sobě přistupujeme s laskavostí.

Humor byl pro mě celý život důležitý, ale jak moc jsem si uvědomila až po tomhle zážitku. Postupně jsem se začala archetypem zabývat a objevila, jak velmi rozšířený a mocný je pro lidskou společnost i pro jedince. V naší racionální, patriarchální a za světlem jdoucí společností jsme na něj však pozapomněli, případně ho odsunuli na zadní kolej, protože je příliš bláznivý, příliš rušivý, příliš nevypočitatelný. 

A zatím poslední propojení a osvětlení některých mých duševních a myšlenkových pochodů jsem objevila v knize Sylvie Brinton Perery - Sestup k bohyni. Na příkladu starého sumerského mýtu o sluneční bohyni Innaně a vládkyni podsvětí Ereškigal autorka ukazuje, jak je potřebné se nebránit pádu na dno, rozkladu a přeskládání, abychom se mohli vynořit silnější a třeba i moudřejší. A průvodcem Innany z podsvětí, kde světelná královna podstoupila svůj rozklad, je bůh Enki - ten, který má všechny vlastnosti trickstera a zároveň má schopnost empatie a laskavosti: 

"Enki je plodným, tvořivým, hravým a empatickým mužem. Stejně jako Merkur v sobě zahrnuje protiklady a není nijak abstraktně vázán k principu zákona. (...) jeho řád je tvořivý, nikoli statický a zachovávající. Enki je nositelem kultury, neudržuje status quo. Jeho moudrost spočívá v improvizaci a empatii. A jelikož je oboupohlavní (podle jedné básně prý prodělal osminásobné těhotenství), dokáže proniknout všude, kam je třeba - dokonce i do podsvětí. "Jedině ... vědomi [obojího pohlaví] může vniknout do neviditelné říše Thanatovy a do veškerých psychických aspektů lidské povahy, jež mají původ ve smrti." Enkiho vědomí je vědomím druhé čakry, svádhišthány, v níž "mateřské vody přinášejí moudrost víry v život a v já". Vlastnosti, jež stav vědomí na této úrovni charakterizují - důvěra, plynulost, extáze, přizpůsobivé přijímání toho, co je - uzdravují chorobnou strnulost první [čakry]" i neduhy mocí vázané čakry třetí. Enkiho moudrost proudí a rozrušuje, uvolňuje podsvětní strnulost a zmrtvělost. 

Je jedním ze stvořitelů lidstva, soutěžil s bohyní země v modelování různých živých bytostí z hlíny, a když bohyně uhnětla zdeformované zrůdy, Enki jim na světě našel uplatnění. Nekonečně improvizuje a řeší tak potřeby dané chvíle. Příliš se nezabývá pravidly a zvyklostmi vysoce zásadových patriarchálních bohů, kteří jej proto často žádají, aby je vysvobodil z nesnází; v mnohých básních je Enki zachraňuje anebo přemáhá chaos, jehož se bohové děsí. Hrává též roli prostředníka mezi patriarchálními otci a ženstvím. Vždy je připraven tvůrčím způsobem zasáhnout do proudu života, a tudíž je schopen z vlastní iniciativy úplně přetvořit daný systém. V mýtu o sestupu uplatňuje naprosto nebývalý přístup a otřásá strnulým paradigmatem zákonů a obranných mechanismů. Místo aby se řídil tradicí a zaběhaným řádem, rozhýbe věci novým směrem a spoléhá při tom na vlastnost do té doby opomíjenou - na cit."

Tereza 

Art: "Tricksterka" od Kateřiny Machytkové