Využití imaginace

09.09.2022

Jak využít imaginaci během své cesty životem a k řešení komplikovaných situací?

Áá, je tolik možností, jaké si jen umíte představit!

  • Když třeba stojíte před nějakým rozhodnutím, najděte si klidnou chvíli a představte si vnitřním zrakem všechny varianty, jaké mohou nastat a prozkoumejte, jak se v každé z nich cítíte. 
  • Pokud se nacházíte ve složité životní fázi, zkuste si najít nějaký klasický příběh, který vaší situaci odpovídá a dosaďte si do něj postavy z vašeho života – pomůže vám to se zklidnit v tom smyslu, že takovou situaci už řešily generace před vámi a navíc příběhy často přinášejí řešení a radu.
  • Při chůzi (ideálně třeba v lese) si můžete před svůj vnitřní zrak promítnout nějakou věc, událost, která vás trápí a pokusit se ten obraz pomalu měnit. Případně se takto dají prozkoumávat různé varianty nápadů ohledně třeba pracovních záležitostí. Spojení této bilaterální terapie vychází z neurolingvistického programování (NLP) a využívám ho i pří své Lesní terapii.
  • Při hlubších vedených technikách NLP a imaginace, při kterých se dostáváte až za hranice vědomí, se můžete podívat na svoji situaci očima (a pocity) druhých lidí nebo si nechat poradit od moudrého rádce, kterého si v imaginaci zvolíte. Případně si najít nějakého průvodce (postavu, zvíře), které vás bude při řešení složitých záležitostí provázet.  

Pokud byste chtěli provést technikami, které využívají imaginaci, objednejte se na sezení. :-)