VŠÍMAVOST

20.03.2021

Všímavost (mindfulness) je vědomé prožívání přítomnosti a nehodnotící pozorování sebe, svých myšlenek i okolí.

Všímavost je důležitou součástí práce na našem zklidnění při stresových situacích. Využíváme ji jak při mém Antistresovém tréninku, tak je také součástí připravovaného on-line programu 30 DNÍ PROTI STRESU.

Krásně popsané přínosy všímavosti uvádějí autorky L. Lehrhauptová a P. Meibertová v knize "Zbavte se stresu pomocí všímavosti":

"Každý z nás má zdroje a schopnosti zvládat své problémy a tyto zdroje a schopnosti může posílit praktikováním všímavosti. Rozvíjením nehodnotícího postoje si vytváříme hlubší spojení se sebou samými a dokážeme víc docenit svůj život.

Všímavost posiluje naši schopnost uvědomovat si, že každý okamžik je jedinečný a plný života. Díky všímavosti budeme vnímavější ke svým tělesným vjemům i ke svým, hluboce zakořeněným, automatickým vzorcům myšlení a prožívání. A zároveň nás skutečnost, že si uvědomujeme svou vnitřní i vnější situaci, uchrání před tím, abychom se jimi nechali pohltit.

 Vzniká nový prostor, v němž můžeme problémy pozorovat s odstupem a získat větší přehled, abychom se pak rozhodovali a jednali tvořivěji."